Algemeen

  • Deze fase begint met overleg tussen uw ICT-manager, uw bekabelingsinstallateur en de projectleider van wifi experts. Zij maken afspraken over netwerkfuncties en technische specificaties. Daarna start de daadwerkelijke installatie van het systeem.
  • Het meeste verdwijnt onzichtbaar achter het systeemplafond, het enige wat u ziet, zijn nauwelijks opvallende platte kastjes die op regelmatige afstand tegen het plafond bevestigd zijn. Voor scholen, zorginstellingen en elke andere omgeving waar esthetiek van belang is, zijn ook uitvoeringen zonder zichtbare antennes beschikbaar.
  • Klap uw laptop open of zet uw pc aan en beleef het wonder: u heeft veilig, storingsvrij en draadloos verbinding. Met de snelheid van een bekabeld systeem maar zónder netwerkkabel aan uw pc!

Meer specifiek

  • Een goed technisch overleg legt de basis voor een soepel verloop van de implementatie. De ICT-manager van de klant, diens bekabelingsinstallateur en de projectleider van wifi experts maken technische afspraken over onder meer de benodigde netwerkfuncties, het type kabel tussen switch en Access Points, het aantal ethernetpoorten, Power over Ethernet voorzieningen en de bevestigingswijze van de access points.
  • De bekabelingsinstallateur verzorgt het leggen van de kabels en het bevestigen van de access points. Indien u geen bekabelingsinstallateur heeft, kunnen wij daarin faciliteren.
  • Na de fysieke fase van de implementatie gaan wij de inrichting van het netwerk realiseren. De inrichting volgt de eisen die tijdens de inventarisatie zijn gedefinieerd, zoals het aantal en de typen gebruikersgroepen, prioriteiten en beveiligingsaspecten.
  • Na de inrichting volgen controle en oplevering.

Bookmark and Share