Algemeen

Meer specifiek

Voor de voortgang van processen is communicatie tussen medewerkers essentieel. Veel organisaties werken met een bekabeld systeem en kunnen vanuit opgedane ervaringen beamen dat dit zijn beperkingen kent. Het kan makkelijker.

  • Door letterlijk de stekker uit de pc of laptop te trekken. De stekker van het datanetwerk wel te begrijpen, want zonder elektriciteit draait niets. In plaats van een bekabeld systeem gaat u gebruikmaken van een draadloos systeem. wifi experts heeft oplossingen voor scholen, zorginstellingen, hotels, overheden, bedrijven en andere organisaties.
  • We werken stap voor stap: we peilen de behoefte en maken een eerste voorstel. Als u dat bevalt gaan we verder met een exacte meting en een definitieve offerte. Zijn die ook akkoord, dan beginnen we met de implementatie en de inrichting.
  • Als u daar prijs op stelt, komen we tussendoor bij u langs voor een technische presentatiebijeenkomst. Met uw ICT-mensen bekijken we als vakgenoten onder elkaar het fenomeen draadloos netwerken van alle kanten. Geen verkooppraatje, maar diepgaand technisch overleg met respect voor ieders ambities en competenties.
  • Als wij klaar zijn, kunnen u en uw mensen beginnen met zorgeloos en draadloos te netwerken!

Een logisch en overzichtelijk stappenplan is onmisbaar voor een goed proces en de kwaliteit van de oplevering en ingebruikstelling. Vooral wanneer, zoals wij dat doen, optimaal wordt ingespeeld op de behoefte van de opdrachtgever en wanneer waar mogelijk gebruik wordt gemaakt van de aanwezige expertise.

  • Inventarisatie. Gaat het om een school / scholengemeenschap? Een hotel of hotelketen? Een zorginstelling of zorgketen? Gaat het om een kantoor, een fabriek of anderszins? Een gemeente, provincie, ministerie? Hoeveel gebruikers / gebruikersgroepen zijn er? Zijn er verschillende gebruikerstypen en zoja, welke prioriteiten gelden hierbij? Verder komen aan de orde de bandbreedten en de typen devices waarmee gebruikers het netwerk op gaan. De klant geeft aan welke informatie van het bekabeld systeem ook op het draadloze netwerk beschikbaar moet zijn en welke mate van beveiliging gewenst is.
  • Aan de hand van de antwoorden op deze en meer vragen en de bouwtekeningen, maken wij een indicatief ontwerp – en dat is in de meeste gevallen al 85% van het definitieve ontwerp – en een budgettair voorstel.
  • Wij lichten het indicatieve ontwerp en het budgettair voorstel toe en als beide akkoord zijn gaan we ter plekke metingen uitvoeren om het indicatieve ontwerp te controleren. Het resultaat van deze ‘site survey’ en de definitieve offerte worden gepresenteerd en toegelicht.
  • Een belangrijk onderdeel van de site survey is de Spectrum Analyse waarbij wij alle mogelijke storingbronnen in kaart brengen zoals bewegingsmelders van alarmsystemen, magnetrons en alle andere Wi-Fi en niet Wi-Fi signalen.
  • Tussendoor bestaat de mogelijkheid dat tijdens een presentatiebijeenkomst onze technische mensen samen met de ICT’ers van de klant op informele wijze van gedachten wisselen over de netwerkbehoefte van de gebruikers en de functies van de door wifi experts voorgestelde oplossing.

Bookmark and Share